Сын Рагнеды - Яраслаў Мудры

Сын Рагнеды - Яраслаў Мудры
Слоўнік
Закон - абавязковыя правілы паводзін, вызначаныя дзяржавай.
Кіеўская Русь - старажытнаруская дзяржава ўсходніх славян. 
Печанегі - саюз качавых стэпавых плямёнаў, якія рабілі набегі на Кіеўскую Русь.
Сабор - галоўная царква горада.


8 фактаў пра Яраслава Мудрага
  • Сын Рагнеды, празваны Мудрым за свой розум;
  • Пры княжанні Яраслава Мудрага  ў 11 стагоддзі Кіеўская Русь дасягнула вяршыні славы і велічы;
  • Пасля смерці бацькі княжыў у Кіеве, Ноўгарадзе;
  • Напісаў першы агульны для ўсіх закон "Русская праўда";
  • Па яго загадзе ў Кіеве пабудаваны сабор у імя святой Сафіі - Сафійскі сабор (11 ст) у гонар перамогі войска Яраслава ў 1036 г. над печанегамі, якія напалі на Кіеў; а таксама заснаваны Кіева-Пячэрскі манастыр;
  • Лічыў, што аб'ядноўваць дзяржаву  трэба не толькі зброяй, але і верай ў Хрыста;
  • Загадзя падзяліў Кіеўскую Русь паміж сынамі, загадаў ім кіраваць разумна, не сварыцца паміж сабою;
  • Ведаў замежныя мовы, любіў чытаць. У яго вялікай бібліятэцы былі кніжкі на славянскай, грэчаскай і іншых мовах.
Відэафільм "Сын Рагнеды - Яраслаў Мудры"Сын полацкай князёўны Рагнеды Яраслаў Мудры стаў адным з самых знакамітых князёў, якія валодалі Кіевам. Ён упершыню сярод усходніх славян увёў у сваёй дзяржаве пісаныя законы. Яны былі сабраны у кнізе, якая атрымала назву «Руская праўда».
Пазней законы Яраслава дапаўняліся іншымі князямі. Па гэтых законах у старажытнай Кіеўскай дзяржаве вяршылі суд на працягу некалькіх стагоддзяў. На іх аснове заключаліся палітычныя дагаворы, перамір’і i саюзы.
За сваё жыццё Яраслаў зрабіў шмат чаго, што назаўсёды ўвайшло ў гісторыю. Але самае значнае — гэта яго законы. Менавіта за іх яго празвалі Мудрым.
Яраслаў Мудры клапацiўся i пра адукацыю. Ён сам умеў чытаць i пiсаць, што ў тыя часы было вялiкай рэдкасцю. Пры iм у Кiеве пачалi перапісваць кнiгi. Ён стварыў i першае вучылішча, у якiм трыста юнакоў сталi пiсьменнымi. Адкрыў першую ў Кiеве бiблiятэку, якая размяшчалася  ў царкве.
Пры Яраславе Мудрым быў пабудаваны храм Святой Сафіі, якi сваiм багаццем i прыгажосцю супернічаў з цэрквамi Царграда-Канстанцiнопаля. Яраслаў упершыню абнёс Кiеў каменнымі сценамi са славутаю Залатою Брамаю. Пры Яраславе каля Кіева ўзвялi i першы манастыр — Пячэрскі. Такую назву ён атрымаў таму, што да Яраслава манаxi жылi ў пячорах, якiя капалi пад узгоркамi. Пасля таго як Яраслаў адбудаваў Пячэрскi манастыр, у iм жылi многiя вялiкiя манахі. Гэты манастыр стаў цэнтрам праваслаўнай рэлiгii ў старажытнай Кіеўскай дзяржаве.
Пасля смерцi Яраслава паxавалi ў Сафiйскай царкве, у мармуровай труне, якая існуе да сённяшняга дня.
Яраслаў Мудры княжыў у Кіеве, але ж быў ён сынам полацкай князёўны Рагнеды, унукам полацкага князя Рагвалода! I мы павінны ганарыцца тым, што якраз сын Рагнеды здолеў умацаваць старажытную Кiеўскую дзяржаву, даць ёй пісаныя законы. Ганарыцца тым, што, дзякуючы намаганням менавiта ўнука Рагвалода, старажытная Кiеўская дзяржава набыла тую моц i славу, якія далi ёй магчымасць стаць вялікай славянскай дзяржавай, агульнай гістарычнай радзiмай сучасных беларусаў, украiнцаў i расiян (паводле У. Бутрамеева)

Пытанні:
  1. Якiя галоўныя змены ў жыцці Кіеўскай Русi адбылiся пры Яраславе Мудрым?
  2. Чаму памяць аб гэтым князю захоўваецца да нашых дзён?

Дадатковыя заданні

2. 
QR-код


Спіс выкарыстанай літаратуры,ілюстрацый, фотаздымкаў
1.     08._Святой благоверный Ярослав Мудрый : Руская праўда : [электронный ресурс]. – Режим доступа: - https://www.youtube.com/watch?v=Ub84hQqKato  (дата доступа 24.12. 2018)
      2.     Мая Радзіма – Беларусь. 4 клас : кніга для чытання /Г.У. Трафімава, С.А. Трафімаў: - Мінск.: Аверсэв, 2015 – 156 с. : іл. (Урок у пачатковай школе)
   3.     Руская праўда : [электронный ресурс]. – Режим доступа: -https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 (дата доступа 24.12.2018)
     4.     Чалавек і свет. Мая Радзіма – Беларусь : вучэб. дапам. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. Адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / С.В. Паноў, С.В. Тарасаў. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2018. – 166 с. : іл.

Комментариев нет:

Отправить комментарий