У краіне майстроў і творцаў


У краіне майстроў і творцаў

Слоўнік
Ганчарства – майстэрства вырабляць з гліны посуд і іншыя рэчы.
Кафля – керамічны выраб для абліцоўкі сцен і печаў у выглядзе пліткі.
Кравец – майстар, які кроіць і шые адзенне.
Кросны – самаробны ткацкі станок.
Майстар – спецыяліст у нейкім рамястве, чалавек, які дасягнуў высокага майстэрства ў сваёй справе.
Майстэрня – прадпрыемства па рамонце або вырабе чаго-небудь.
Рамяство – вытворчасць якіх-небудзь вырабаў ручным спосабам з дапамогай простых прылад. Прафесія, занятак.
Сталярства – майсэрства апрацоўкі драўніны і вырабаў з яе.
Ткацтва – майстэрства вырабу тканін.
Шавец – майстар, які шые і рамантуе абутак.

Рамёствы, якімі займаліся беларусы, у ранейшыя часы
v Шкляныя вырабы;
v Ганчарства (посуд, цацкі);
v Ткацтва (палатно, посцілкі, ручнікі, хаднікі, паясы);
v Каляровая кафля;
v Разьба па дрэве;
v Выцінанка;
v Кавальства;
v Вышыўка (ручнікі, абрусы, адзенне);
v Роспіс (куфэркі, посуд, дываны);
v Пляценне з нітак, лазы, лыка, саломы (кошыкі, лапці, паясы);
v Сталярства (мэбля, вуллі, лодкі, лыжкі, граблі, куфры).

Старажытныя майстры:
Бондары – майстравалі бочкі, дзежкі, цэбры (рус. вёдра).
Ганчары – рабілі з гліны міскі, талеркі, збаны, кубкі і іншы посуд.
Гарбары – выраблялі скуры.
Збройнікі – выкоўвалі незаменныя на вайне сякеры і мячы, кальчугі.
Кавалі – працавалі ў кузнях.
Касцярэзы – выразалі з косці грабяні, гузікі і шахматныя фігуркі, бо старажытныя беларусы надта любілі гэту гульню.
Краўцы – шылі адзенне.
Лучнікі – выраблялі стрэлы з жалезным гартаваным наканечнікам, ад якіх не ратавалі ні шчыты, ні кальчуга.
Ткачы – ткалі з ільняных і ваўняных нітак тканіны.
Шаўцы – шылі абутак.
Ювеліры – забяспечвалі жанчын і дзяўчат рознымі ўпрыгожаннямі: пярсцёнкамі, бранзалетамі, каралямі.
7 фактаў пра слуцкія паясы
v Дарагія паясы для шляхты прывозілі з усходніх краін, але ў 18 стагоддзі на беларускіх землях сфарміравалася ўнікальная мастацкая з’ява – “Слуцкі пояс”.
v Першая майстэрня ўзнікла ў Нясвіжы, але па распараджэнні Міхаіла Казіміра Радзівіла Рыбанькі ў 1750-я гады яе перанеслі ў Слуцк, які здаўна славіўся ўмелымі ткачамі.
v У час росквіту ў Слуцку штогод выпускалі каля 200 паясоў вельмі тонкай работы.
v Лічаць, што сёння ў свеце захавалася каля тысячы слуцкія паясоў. Амаль усе яны знаходзяцца за межамі Беларусі: у музеях Польшчы, Украіны, Расіі, Літвы, у прыватных калекцыях.
v Беларускія музеі захоўваюць 11 слуцкіх паясоўрозных гадоў вырабу і рознага стану, а таксама шматлікія фрагменты.
v Слуцкі пояс складваўся ўдвая і меў 4 грані – на 4 выпадкі жыцця: вяселле, пахаванне, урачытасць і паўсядзённая носка. Магнат перагортваў яго ў залежнасці ад выпадку.
v Каштоўныя (цяжкія) паясы з залатымі ці срэбранымі ніткамі ткалі толькі мужчыны.

                   Слуцкія паясы


Такія розныя паясы...
Сэрца замірае ад захаплення, калі на святочную сцэну выходзяць у нацыянальных строях танцоры ці спевакі. З вясёлкавымі паясамі на белых кашулях-вышыванках.
Пояс — доўгая вузкая паласа тканіны ці скуры. Можна сказаць, што пояс служыў чалавеку ўсё жыццё, ад нараджэння да смерці. Мяккім поясам, як пялёнкаю, спавівалі дзіця ў калысцы. Пояс дарылі маладой на вяселлі, а яна, у сваю чаргу, павязвала паясы родзічам жыніха. Гаспадар, ідучы ў лес, засоўваў за пояс нож або сякеру.
Паясы вядомыя з глыбокай старажытнасці. Іх рабілі са скуры, ільну, воўны, шоўку. Магнаты i гарадская знаць насілі паясы нават з серабра i золата. Аздобленыя ўзорамi, яны казачна глядзелiся на дарагіх уборах.
     Iснавалi паясы вялікія, плеценыя, вязаныя, тканыя. Кароткiя i доўгiя, да пяцi метраў. Імі, будзённымi i святочнымi, падпярэзвалi кашулi i верхняе адзенне. Цешылi  вока яркiя колеры. Асноўны, чырвоны, у арнаменце чаргаваўся з чорным, сiнiм, зялёным, белым. Канцы паясоў аздаблялiся кутасамi, пампонамi, мудрагелiста вытканымі надпiсамi.
Чалавек, туга падпяразаны поясам, i прыгажэў увачавiдкi, i як бы танчэў, рабiўся вышэйшым. На ўласным вопыце, мабыць, пераканаўся xтосьцi дасцiпны i перасцярог не то жартам, не то ўсур’ёз: «Без пояса жывот расце».
На ўвесь свет праславiлiся слуцкія паясы. Іх ткалi з шаўковых, залатых i сярэбраных нiтак (паводле М. Маляўкі).

          Наша зямля заўсёды была багатая на таленты. А попыт на паясы быў вялікі, i пачалi вытворцы паясоў аб’ядноўвацца  ў цэxi, а пасля i ў буйныя мануфактуры — у Слоніме, Капылi, Слуцку.
У сярэдзіне 18 стагоддзя вырашылi князi Радзiвiлы заснаваць на Беларусi сваю ўласную мануфактуру для вырабу залатых паясоў. Паслалi мясцовых мастакоў Тамаша Хаецкага ды Яна Гадоўскага ва ўкраiнскi го­рад Станіслаў (цяпер Івана-Франкоўск) пераймаць вопыт. Там ужо некалькi гадоў выраблялi паясы паводле Усxоднix узораў. Па таленавітых распрацоўках гэтых мастакоў пачалi працаваць спярша фабрыка ў Нясвiжы, а пасля i мануфактура ў Слуцку. Тады i з’явiлiся першыя залатыя слуцкiя паясы — шаўковыя з залатымi цi сярэбранымі нiткамi.
Так званыя цяжкiя паясы выраблялi мужчыны, вольныя рамеснікі. З-пад ix рук выxодзiў цуд: шырокія i вузкiя, аднабаковыя i двухбаковыя, вагой ад 12 да 200 грамаў золата i да 47 грамаў серабра. А ткалi па зборы тых узораў, якія распрацоўвалi прыдворныя радзiвiлаўскiя мастакi.
Мастацкі эскiз, выкананы ткачом, цанiўся так высока, што майстру дазвалялася ставіць свае ініцыялы на по­ясе, бы мастаку на карціне.
Паясы аздабляліся мясцовымi выявамi i матывамі. На ix расцвiталi васiлькi, канюшына i незабудкi... Любiмыя колеры слуцкix майстроў, па якіх ix вырабы пазнаюць праз стагоддзі аранжавы з сiнiм, залаціста-жоўтым або аранжавы з карычневым i жоўтым; ружовы з блакiтным, зялёным i залацiстым; чырвоны з залаціста-жоўтым, чорным, сiнiм, зялёным.

       А крыху пазней сталi эксперыментаваць i з палосамі. Замест чаргавання аднолькавай шырыны палос, якiя адрознiвалiся колерам i арнаментам, сталi ўжываць складаную сістэму палос, кантрасных па памеры i арнаменце, i колеры паясоў сталi больш яркiмi — такога нідзе ў свеце не рабілі. На паясах часта ставiлi пазнаку лацiнскiмi лiтарамi «Мяне зрабiў Слуцк» цi iмя ткача (па­водле В. Паўлючэню).Відэафільм "У краіне майстроў і творцаў"


Дадатковыя заданні
1. 
QR Code


Спіс выкарыстаннай літаратуры, фотаздымкаў, ілюстрацый, відэазапісаў

  1. 21 У краіне майстроў і творцаў [электронный ресурс]. – Режим доступа: - https://www.youtube.com/watch?v=68lJLpCLZ84&t=11s (дата  доступа 08.03.2020)

2.     Polish noblemen scarf 18th century [электронный ресурс]. – Режим доступа:  - https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Polish_noblemen_scarf_18th_century.jpg (дата доступа 08.03.2020)

3.     Абласное свята традыцыйных мастацкіх рамёстваў «Слуцкія паясы» кнігадрукавання [электронный ресурс]. – Режим доступа: -  http://cultur.by/content1/ablasnoe-svyata-tradycyynyh-mastackih-ramyostvau-sluckiya-payasy-2 (дата  доступа 08.03.2020)

4    4.    Мая Радзіма – Беларусь. 4 клас : кніга для чытання /Г.У. Трафімава, С.А. Трафімаў: - Мінск.: Аверсэв, 2015 – 156 с. : іл. (Урок  у пачатковай школе)
    5.   Мая Радзіма – Беларусь. Дапаможнік 4 клас/ Т.В. Казак, Н.А. Лісоўская. Пад рэдакцыяй Т.А. Сакаловай : - Мазыр “Содействие”, 2019.
     6. Слуцкія паясы [электронный ресурс]. – Режим доступа: -

    7.  Чалавек і свет. Мая Радзіма – Беларусь : вучэб. дапам. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. Адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / С.В. Паноў, С.В. Тарасаў. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2018. – 166 с. : іл. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий